Beregn antal ydelser tilbage på lån. Ændre din låneudbyder renten uden at fortælle dig ændringen i antal låneydelser. Så beregn den her.

Indtast din nuværende rente uden procenttegn. Da udregningsmetoden er engelsk, skal der bruges punktum i stedet for komma. For eksempel 9.12.
Vælg hvornår de betaler ydelser, måned – kvartal – halvårlig – årlig.
Indtast afdraget med negativ fortegn. For eksempel -3200.
Indtast det du skylder dags dato. For eksempel 210000.
Hvis du har en aftale at du kun afdrager indtil ét hvis beløb, indtast det, ellers indtast 0. For eksempel 50000.

Tryk på Beregn antal ydelser.

Årlig rente i procent:
Skriv et tal med punktum som komma, som 9 eller 9.12.

Betaling sker som:

Måned
Kvartal
Halv-årlig
Årlig

Afdragsbeløb:
Indtast det beløb du afdrager med, med negativ fortegn, som -3200.

Nutids skyldige beløb:
Skriv hvad du skylder på nuværende tidspunkt.

Endegyldigt skyldige beløb:
Ofte er beløbet 0, med mindre du har andet aftale med udbyderen.

Totale antal afdrag tilbage:
Når du har trykket på knappen, bliver antal afdrag vist her.